HOT news

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 常用链接

  • 招生信息
  • Knu Videos
  • 校园地图
  • 到庆北的路线
  • 大邱校园(主校园)
   • 韩国大邱广域市北区大学路80, 41566
   • 电话 : +82-53-950-6091(研究生入学及中国交换学生)
    +82-53-950-6092(本科入学)
    +82-53-950-6823(交换学生派遣)
    +82-53-955-9232(海外实习)
   • 传真 : +82-53-950-6093
  • 尚州校园
   • 韩国庆尚北道尚州市庆尚大路 2559​​​​​, 37224
   • 电话 : +82-54-530-1561 传真 : +82-54-532-6005
  COPYRIGHT (c) 2012 KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED. Admin